Samtalen

Psykologisk behandling udøves gennem samtalen.

Baggrunden for henvendelsen kan være en akut situation, der helst kræver hjælp her og nu fordi situationen opleves uudholdelig og er præget af krise og smerte. Det kan også dreje sig om et ønske om at forstå egne reaktioner og gentagne mønster og herved komme videre i livet. Eller der kan være tale om undertrykte oplevelser eller vanskeligheder, der længe har presset sig på, og som personen nu vil forholde sig til, selv om det gør ondt.

Mange mennesker har i alt forhøj grad lært at undertrykke egne behov og følelser gennem barndommen. Dette kan give vanskeligheder som voksen. Vanskelighederne kan have mange former, nogle eksempler på dette er træthed, depression, spiseproblemer, seksuelle problemer eller problemer i forhold til alkohol, shopping mm. Hos nogle optræder der også somatiske symptomer i form af smerter og spændinger, der ikke kan forklares ved en legemlig sygdom efter en lægeundersøgelse. Disse tilstande kan erfaringsmæssigt behandles gennem psykologisk rådgivning/behandling.

Andre eksempler er problemer/konflikter i parforholdet, familiære problemstillinger, problemer der er udsprunget af problematikker i arbejdslivet / stressrelaterede problemer.

Problematikkerne kan give sig udtryk ved nedtrykthed, tab, manglende glæde, udbrændthed, ensomhed, sorg, angst, separation eller skilsmisse, utilstrækkelighedsfølelse, nervøse lidelser, selvværdsproblemer, utroskab, manglende seksuel lyst, smerter ved samleje og jalousi.

Samtaleforløb

Form
Samtalerne vil ofte foregå individuelt med dig eller sammen med din partner (parterapi). Hvis du ønsker det, er det også muligt at inddrage dine nærmeste eller andre vigtige personer fra dit netværk.

Varighed
Typisk vil samtalerne vare 50 minutter, men der kan også aftales længere tid, hvis det ønskes. Samtalerne og længden aftales på forhånd.