Terapi

Som terapeut arbejder jeg eklektisk. Dette betyder, at jeg ikke har en fast arbejdsmåde, men vælger metode afhængigt af problemstilling og situation. Det kan være psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, adfærdsterapi eller en blanding af kognitiv og psykodymanisk terapi.

Jeg gør også brug af mindfulness og medinddrager eventuelt træning i dette. Samtalen er central, men der kan også for den enkelte være et arbejde udenfor terapirummet hvor egen angst skal overskrides eller udfordres via handlinger.

Mine arbejdsområder

  • Voksne og unge
  • Individuel terapi
  • Samtaleterapi
  • Parterapi
  • Seksuelle problemer

Det er muligt at have samtaler såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid.

Terapiformer

Individuel terapi
Et arbejdsforhold mellem klient og terapeut, med det formål at klienten opnår symptomlindring, en udvidelse af sine personlige muligheder. en større autonomi og bedre funktionsmåde.

Samtaleterapi
En psykologisk behandlingsmetode hvor psykologiske teorier giver grundlaget for samtalen.

Parterapi
Psykoterapi hvor et par og en eller flere behandlere arbejder for ændring i parforholdet eller måder at løse konflikter på.